12. mars 2020 fattet Helsedirektoratet blant annet vedtak om forbud mot, og stenging av, alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat (kantiner og spisesteder) som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 2 meters avstand.

Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk skal holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.

Ute i det offentlige rom, skal folk ha minst en meters avstand til andre mennesker.

Når man er ute, skal man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe. Dette gjelder ikke for de som er i familie eller i samme husstand.

Innendørs skal folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.

Særlig for serveringssteder i Vardø kommune

Nedenfor følger kommunens retningslinjer til serverings- og skjenkestedene.

I Vardø kommune kan serveringssteder inntil videre holde åpent i tråd med det nasjonale vedtaket. For de serveringsstedene som også har skjenkebevilling, er det tillatt å skjenke alkohol.

Når matserveringen opphører, skal også serveringsstedet som sådan stenge, selv om serveringsstedets ordinære åpningstid går utover tidspunkter for matservering.

Dette henger sammen med at unntaket for i det hele tatt å kunne holde åpent er knyttet til vilkåret «der det foregår matservering». Når kjøkkenet er stengt, tolker vi Helsedirektoratets vedtak slik at det ikke lenger foregår matservering på stedet.

Informér gjester om gode rutiner for håndhygiene, og tilby desinfeksjon til hender.

Kommunen oppfordrer til at gjester holder minst to meters avstand til hverandre både innendørs og utendørs, med mindre de er i familie eller del av samme husstand. Det samme gjelder for ansatte.

Vi legger til grunn at den generelle en-metersregelen utendørs i utgangspunktet er beregnet for folk som beveger seg, og ikke for dem som sitter stille.

Sørg for at bordene på stedet er plassert slik at avstandskravene kan overholdes, både inne og ute. Det bør ikke legges til rette for bord med plass til flere enn fem personer, både innendørs og utendørs.

Unngå oppsamling av gjester ved inngangsparti og bar-/bestillingsdisk. La også gjerne all bestilling og betaling skje ved bordene slik at man unngår at gjestene samler seg ved bar-/bestillingsdisk.

Bruk kortbetaling, unngå kontant betaling.

Sørg for ekstra renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater.

Mattilsynet har laget en faktaartikkel til kantiner, serveringssteder og matbutikker. For øvrig viser vi til informasjon på nettsidene til Helsedirektoratet, helsenorge og  Folkehelseinstituttet.

Hold avstand for å begrense smitte!