Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Rett og plikt til grunnskole

Barn har rett til å gå på skole fra det året de fyller seks år og fram til de har avsluttet 10. trinn. 

Beskrivelse

Barn har rett til å gå på skole fra det året de fyller seks år. Foreldre har samtidig en plikt til å ta imot grunnskoleopplæring for barnet. Opplæringen kan gjøres på en offentlig skole, en privat skole eller gjennom privat opplæring i hjemmet.

For barn som kommer fra andre land, gjelder skoleretten dersom det er trolig at barnet skal bli i landet i mer enn tre måneder. I så fall skal barnet få tilbud om skoleplass senest innen en måned etter ankomst til Norge.

For barn som kommer fra andre land, gjelder skoleplikten når barnet har vært i Norge i tre måneder. Hvis barnet er utenlands i tre måneder, faller plikten bort.

Målgruppe

Barn i grunnskolealder, fra 1. til 10. trinn.

Pris for tjenesten

Grunnskolen er gratis. Det vil si at foreldre ikke skal betale for opplæringen, opplæringsmateriell, transport i skoletiden eller skoleturer.

Det er noen utgifter som foreldrene selv må dekke. De er:

  • matpakke eller utgifter som eleven har til mat i skoletiden.
  • gymtøy og utetøy
  • ugifter til internett hjemme.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt
Opplæringslova § 2-1, § 2-2 og § 2-5.

Ny opplæringslov

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er barnets foreldre som har ansvaret for at barnet får den grunnskoleopplæringen den har rett og plikt til.
 
Det er kommunen som har ansvaret for at alle barn som er bosatt i kommunen får oppfylt retten til offentlig grunnskoleopplæring.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 18:05