Vardø kommune oppfordrer samtidig til at eventuelle nærkontakter registreres samtidig med registrering av positiv hjemme test.

Regel endringer fra 24.1.2022

Personer som har mottatt en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, bør ikke lenger tilbys bekreftende PCR-test etter positiv selvtest. Disse personene har ingen praktisk eller formell nytte av en slik bekreftende prøve. En person med en positiv selvtest regnes som et sikkert positivt tilfelle.

Personer, inkludert barn, som ikke har fått oppfriskningsdose kan fortsatt ta bekreftende PCR-eller bekreftende antigen hurtigtest til profesjonelt bruk på kommunal teststasjon, dersom de har behov for det til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinasjonsplan.

Bekreftende prøve med PCR-analyse anbefales fortsatt til samtlige personer som søker helsehjelp (diagnostisk testing) og i alle tilfeller der en PCR-analyse har betydning for diagnostikk, differensialdiagnostikk og behandling.