Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Skolemiljø - det fysiske miljøet

Skolen er elevenes arbeidsplass, og som arbeidsplass skal den fremme elevenes helse og trivsel, og være tilrettelagt for elever med nedsatt funksjonsevne.

Beskrivelse

Både bygget og uteplassen skal tilpasses alle barn og elever, også de med funksjonsnedsettelse.

Elevene skal få ta del i planleggingen og i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal informere elever og foreldre om rettighetene deres og om skolens plikter.

Elever og foreldre kan snakke med skolen og be dem rette opp ting som ikke fungerer bra nok. Det kan for eksempel være forhold rundt

  • uteplassen
  • inneklima, lysforhold og støynivå
  • hygiene, rengjøring og smittevern
  • sikkerhet.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Lover

Dette er en lovpålagt oppgave for skolen. Se spesielt
Opplæringslova kapittel 12.

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger
Ny opplæringslov

Klagemulighet

Elever og foreldre kan snakke med skolen og be dem rette opp ting som ikke fungerer bra nok. Det kan for eksempel være forhold rundt
- uteplassen
- inneklima, lysforhold og støynivå
- hygiene, rengjøring og smittevern
- sikkerhet.
 
Skolen skal ta stilling til oppfordringen innen rimelig tid. Hvis den ikke følger opp innen rimelig tid, kan du klage til kommunen sentralt. Kommunen vil vurdere om det er grunn for å følge opp klagen, for eksempel ved tilsyn.Denne vurderingen vil være et enkeltvedtak som du kan klage på. En slik klage på kommunen sendes til statsforvalteren.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 18:11