Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Skolemiljø - det psykososiale miljøet

Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Det betyr blant annet at barnet ditt ikke skal bli utsatt for utestengelse, mobbing eller plaging, verken fra andre elever eller lærere. Hvis barnet ditt ikke har det trygt og godt, har hun eller han rett på hjelp fra de voksne på skolen.

Beskrivelse

Når noen ikke har det trygt og godt på skolen eller på vei til eller fra skolen, skal skolen stoppe det.

Det beste er å si ifra til skolen så snart som mulig. Det gjelder om det er ditt barn ikke har det trygt og godt, eller om du ser noen som blir plaget av andre. Du kan si ifra til hvem som helst som jobber på skolen.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt
Opplæringslova kapittel 12.

Ny opplæringslov

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvis du som elev i grunnskolen ikke har det trygt og godt på skolen, eller på skoleveien, kan du melde det til hvem som helst som jobber på skolen. Både elever og foredre kan melde dette. Den du har meldt til, vil melde videre til rektor.

Når skolen får kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt, vil skolen straks gjøre en undersøkelse. Undersøkelsene vil gjerne være i form av samtaler og møter med elever, foreldre og ansatte ved skolen. Hvis undersøkelsene fører til tiltak, skal disse skriftliggjøres i en plan, slik at de senere kan evalueres.

For å være helt sikker på at det du sier blir tatt på alvor, kan du sende en egen melding til statsforvalteren, etter at du først har meldt til rektor.

Les mer om melding til statsforvalteren her: Melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljø.

Klagemulighet

Hvis du mener at rektor ikke har gjort nok for at du skal føle deg trygg og ha det godt på skolen, kan du melde saken videre til statsforvalteren. 

Statsforvalteren vil undersøke, ta en avgjørelse, og kan stille krav til skolen.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 18:12