Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Skoleregler og regler for utvisning

Hver skole har et sett med skoleregler som sier noe om hva som er lov og ikke lov på skolen, og hva som skjer når reglene blir brutt.

Beskrivelse

Hver skole lager sine skoleregler. Reglene brukes for å organisere skoledemokratiet, og for å fortelle hva som er lov og ikke lov på skolen. Skolen bestemmer hva som skal skje når reglene blir brutt. Men også opplæringslova gir enkelte føringer når det gjelder utvisning.

Den som bryter skolereglene, kan risikere å bli utvist for en periode. Skolen skal likevel først vurdere om mindre alvorlige sanksjoner vil være nok, og eleven skal få mulighet til å forklare seg.

For elever på 1. til 7. trinn kan utvisningen gjelde enkelttimer eller resten av dagen. Foreldre skal få melding fra skolen før utvisning resten av dagen.

For elever på 8. til 10. trinn kan utvisningen gjelde opp til tre dager.

Hvis en elev oppfører seg slik at det går ut over tryggheten og læringen til andre, kan kommunen bestemme at eleven skal flyttes til en annen skole.

Uansett om utvisningen gjelder for noen timer eller for flere dager, skal eleven få mulighet til å fortelle sin side av saken før beslutningen tas.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Klagemulighet

Utvisning på én dag eller mer er et enkeltvedtak, og det kan du klage på.
Klagen må være skriftlig og begrunnet. Klagen sender du til rektor. Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 17:15