Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Skoleturer med overnatting

Leirskole er en skoletur med overnatting og er en del av opplæringen i grunnskolen. Undervisningen vil i stor grad foregå utendørs, enten på fjellet eller ved sjøen der leirskolen ligger.

Beskrivelse

Leirskole eller skoletur med minst tre overnattinger er en del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen.

En skoletur med overnatting vil gjerne finne sted i et nytt miljø, ofte i naturen. Aktivitetene er både fysiske og sosiale og gir elevene en læringsopplevelse i et helt annet miljø enn skoleområdet.

Det er skolen som velger leirskole og opplegg for skoleturen. Planleggingen vil likevel gjøres i samarbeid med elever og foreldre. Det er mange ulike behov i en elevgruppe og det er viktig at informasjon om transport, opplegg, måltider og antall voksne blir gitt fra skolen til foreldre. Foreldre på sin side vil informere om barnas eventuelle behov og ønsker.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Kriterier/vilkår

Alle elever skal ha mulighet til å delta på leirskole og skoletur. Det gjelder også elever med funksjonshemming.

Du kan ikke utestenges fra skoleturer på grunn av dårlig orden eller oppførsel.

Pris for tjenesten

Leirskoleoppholdet er gratis for elevene.

For skoleturer utenom leirskole kan det komme kostnader til mat. Turen behøver ikke finansieres av skolen. En skoletur kan for eksempel finansieres ved hjelp av dugnad, småjobber eller loddsalg.

En forelder eller en foreldregruppe kan donere pengegaver til en slik skoletur, men gaven må gis anonymt, og må komme hele elevgruppen til gode.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt
Opplæringslova § 2-5 og § 4-6.

Ny opplæringslov

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 17:17