Når det gjelder barnehage, er målet mitt som smittevernlege følgende:

  1. Redusere hyppighet til hver eneste forkjølelse, og
  2. Minimere sjansen for at Covid-19 sprer seg i barnehagene.
     

For å nå disse målene tenker vi:

  1. Ingen som har luftveissymptomer +/- akutt diare kan møte i barnehage, verken ansatt eller barn. Hvis det skulle skje midt på dagen at noen har sykdomstegn, må barnet hentes så fort som mulig. De øvrige rutinene vil barnehagen informere om.
  2. Hvis det er noen i familien som er syk, kan barnet heller ikke komme i barnehage før testsvaret foreligger eller/og vedkommende er blitt frisk. (Dette grunnet man kan ofte være smittsom selv om symptomene er vanskelige å tolke, småbarn kan være f.eks bare litt slitne og ha litt mer snørr.)
  3. Hvis det er noen som har luftveissymptomer i familien, skal hele familien testes. Ta kontakt først og fremst i e-post covid19@vardo.kommune.no eller i mindre grad 116 117. Dette er et tilbud staten mener å ha på plass i mai, men vi har valgt å starte i forkant der vi mener vi har kapasitet.

​Fremgangsmåte/prosedyre:

  1. Hvis testen viser seg å være negativ, og det er ingen som har vært i nærkontakt med en mulig covid-smittet person og ingen som har vært i nærkontakt med folk som har kommet fra områder med smitte, kan barnet uten symptomer komme til barnehage som vanlig.
  2. Hvis det er nærkontakt til en smittet person, typiske symptomer til Covid, eller kontakt med en person som har vært i område av mye smitte, selv om negativt testsvar, kan barnet ikke møte i barnehage før han/hun er frisk.
  3. Hvis det blir en vanskelig vurdering, ta gjerne kontakt via covid-e-posten og vi kan se på dette i lag.

Ønsker alle greit ny barnehagehverdag!

Anna Markoff

Smittevernlege og småbarnsmor