Informasjon om ordningen

Fondet har som formål å bidra til å skape trivsel og gode levekår i Vardø kommune gjennom stimulering av kultur- og festival livet. Slik stimulering kan skje ved å gi støtte til tiltak og prosjekter som bidrar til engasjement, forankring, nyskapning og kreativitet. Les mer på  vedtekter Kultur, Idrett og Festivalfond.

Regional forvaltning benyttes til søknaden, søknadsskjem finnes her