I forbindelse med St. Hansfeiring er det tillatt å brenne bål i Vardø kommune uten søknad, etter følgende retningslinjer:

• All bålbrenning skjer på eget ansvar. En voksen person skal være ansvarlig og til stede.

• I tørkeperioder og ved sterk vind vil forbud vurderes. Den ansvarlige plikter å undersøke dette før opptenning.

• Den ansvarshavende skal sørge for at bålet holdes under kontroll, og at det slukkes forsvarlig. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.

• Grunneiers tillatelse skal innhentes.

• Det er kun tillatt å brenne rent trevirke. Impregnerte/malte/overflatebehandlede materialer avgir giftige gasser ved brenning.

• Det er forbudt å brenne søppel. Dette gjelder også bygningsavfall som nevnt i punktet over, møbler og lignenede.

Vardø kommune ønsker alle en god og trygg St. Hansfeiring!