I uke 25 får vi 102 doser. På bakgrunn av at Norge får mindre doser i sommer månedene enn antatt, endrer igjen FHI på intervallene mellom dose 1 og 2 for personer uten undeliggende sykdom, fra 9 uker til nå 12 uker. Dette for å sikre at man får vaksinert flest mulig med dose 1. Man er regnet som beskyttet 3 uker etter at man har fått dose 1.

Link til regjeringen angående informasjon til vaksinerte:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-lettelser-for-vaksinerte/id2847773/

Du blir kontaktet av kommunen når det er din tur til å få vaksinen.

Spørsmål som gjelder Covid 19 vaksinering kan gjøres på telefon nr: 467 43 041 (Kun spørsmål i forbindelse med vaksinering).

Dette er nummeret vi ringer deg fra for å gi deg time til vaksinering.

Du kan og ringe dette nummer om du har spørsmål om vaksinasjon eller er usikker på om kommunen har deg registrert på listen sin.

Telefonen betjenes mandag til fredag kl 10:00 til 14:00.