Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt grunnet covid-19 ikke kan avgi stemme i et valglokale, kan søke til kommunen om å stemme hjemme eller der de er.

Når man tar kontakt med kommunen for å stemme hjemme, må man oppgi grunnen til at man ønsker å benytte seg av denne muligheten. Det er imidlertid ikke et krav om dokumentasjon. Det holder derfor å fortelle kommunen hvorfor du ønsker å stemme hjemmefra.

Velgere i isolasjon skal informere om isolasjonsplikten i søknaden, slik at kommunen kan planlegge med smittevernutstyr når stemmen skal tas imot.

forhåndsstemmeperioden kan velgere som er pålagt karantene eller isolasjon på grunn av covid-19 søke om å stemme der de oppholder deg. Dette gjelder for eksempel velgere som oppholder seg i en annen kommune enn den den de er manntalsført i.
Etter forhåndsstemmeperioden kan velgere i karantene og isolasjon som befinner seg i kommunen de er manntalsført i, søke om å stemme hjemme helt frem til klokken 10 på valgdagen.

Se valg.no for ytterligere informasjon