Vardø Havn KF samordner og drifter kommunens havnevirksomhet og ivaretar administrative og forvaltningsmessige oppgaver i kommunenes havner og farvann. Vardø Havn KF samordner og drifter kommunens tre havner, Vardøs, Svartnes, Kiberg. Videre står man overfor en rekke spennende utfordringer, både når det gjelder daglig drift, utvikling og utbygging av infrastruktur. Man har blant annet hatt en betraktelig økning i kommunenes fiskeriaktivitet.

Vår nåværende havnesjef forlater en veldreven virksomhet med seks ansatte og sunn økonomi. Havna hadde i 2019 en omsetning på 9.mill

Den vi søker etter skal blant annet:
Lede og ivareta daglig drift, herunder personal-, økonomi og budsjettansvar, strategi- og utviklingsarbeid, planlegge og delta i byggeprosjekter, samhandle med foretakets styre, kommuneadministrasjonen og bystyret samt andre naturlige samarbeidspartnere.

Mer informasjon om stillingen samt søke på stillingen kan du finne her