Vil du lære mer og ha mulighet til å stille spørsmål til fagfolk om hjernens og kroppens funksjon etter ervervet hjerneskade, om rettigheter og hjelpemidler, og annet som opptar deg som pårørende? Og ikke minst, ønsker du å møte og snakke med andre i lignende livssituasjon?

Ambulant Rehabiliteringsteam (ART) ved Finnmarkssykehuset har fått prosjektmidler for å arrangere temakvelder med fokus på å styrke pårørende med kunnskap og erfaringsutveksling. Disse kveldene rettes mot de som er nære pårørende; det vil si dem vi i helsevesenet samhandler med.

Tilbudet gis nært der du bor, og i samarbeid med lokalt hjelpesystem, Stiftelsen Dam og brukerorganisasjonen LHL (Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke). NB! Det er ikke krav om medlemskap for å delta.

Har du lyst til å være med, eller vil du vite mer?

Ta kontakt med prosjektansvarlig Åsa Wikman eller Irene Pleym Jakola ved Ambulant Rehabiliteringsteam, Finnmarkssykehuset i Kirkenes per telefon eller e-post:

Mobiltelefon Åsa: 991 15 323

E-post: asa.wikman@finnmarkssykehuset.no

Mobiltelefon Irene: 416 44 820

E-post: irene.pleym.jakola@finnmarkssykehuset.no

Vi er på Facebook: Styrk Pårørende

Ervervet hjerneskade oppstår bl.a. etter hjerneslag, virusencefalitt, hjertestans eller ulykke.

Med kognitiv menes mentale funksjoner, f.eks. språk, oppmerksomhet og hukommelse.