I dag har vi ønsket å hedre våre trofaste vaksinatører og Astrid Stormo og Anne-Berit Bersvendsen, og vår kjære Hanne Frantzen som organiserer og sørger for at alle blir innkalt til vaksinering til rett tid.. Disse har stått på siden 04. januar hver eneste uke, og skal ennå holde på både neste uke og i 2022. Tusen takk for formidabel innsats. Dere er gull.