Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Tannhelsetjeneste

Den offentlige tannhelsetjenesten er gratis for alle under 18 år og består av jevnlig kontroll og behandling. Som regel må voksne betale selv, men det finnes unntak.

Beskrivelse

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling for alle under 18 år og til prioriterte grupper.

Barn får innkalling til jevnlige kontroller fra de er ca 3 år gamle. Fram til barnet er 18 år vil nærmeste tannklinikk være den som tar kontakt for time til kontroll og behandling.

Målgruppe

Barn og ungdom fram til de er 18 år.

I tillegg vil disse gruppene få et regelmessig og oppsøkende tilbud

 • psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
 • eldre, langtidssyke og uføre som er i insititusjon eller mottar hjemmesykepleie
 • unge voksne fra året de fyller 19 til og med året de fyller 24 år
 • rusmiddelavhengige som også mottar helsetjenester
 • innsatte i fengsler.

I tillegg til disse kan fylkeskommunen velge ut andre grupper som får et oppsøkende tannhelsetilbud.

Pris for tjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten er gratis for 

 • barn 0-18 år
 • personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder
 • psykisk utviklingshemmede
 • rusmiddelavhengige som får personlig assistanse eller LAR
 • rusmiddelavhengige hvor pårørende mottar avlastning fra kommunen
 • innsatte i fengsel som har et opphold på mer enn tre måneder
 • akutt tannhelsehjelp for innsatte i fengsel.

Grupper som får redusert betaling hos tannlegen

 • aldersgruppen 19-24 år skal betale 25 % av utgiftene til tannbehandling.

Grupper med spesielle ordninger for betaling av tannhelsetjenester

 • flyktninger og asylsøkere på statlige mottak
 • personer med tannlegeskrekk.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Fylkeskommunen skal være proaktive og oppsøkende for de gruppene som har gratis tannhelsetjeneste. De andre prioriterte gruppene kan selv søke opp tannlege og bestille time.

Det er tannhelsetjenesten der du bor som kan hjelpe deg med informasjon om betalingsordningene. Du finner nærmeste tannklinikk på nettsidene til din fylkeskommune.

Hjelp til å betale for tannlegebehandling kan inngå i NAV sine ordninger for økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp - nav.no

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til det organet som fylkeskommunen bestemmer. Går avgjørelsen deg imot eller avvises klagen, kan du klage til statsforvalteren.

Tjenesten oppdatert: 02.07.2024 12:14