Programmet for dagen:

Kl. 11.00                            Gudstjeneste i Vardø kirke

Kl. 14.00 – 16.45               Kafè i Glasshuset (9.klasse ved Vardø skole)

Kl. 14.45                            Ordfører i Vardø kommune, Ørjan jensen hilser

Julegrana tennes, sokneprest Berit Kristin Klevmoen leser juleevangeliet og det blir gang rundt treet med musikk fra Vardø Bymusikk.

Nissene deler ut godterier til barna.

Arrangementet avsluttes senest kl. 16.30 slik at ungene eventuelt rekker kinoen som vanligvis starter da.