Dersom du og dine foresatte ønkser at du skal ta vaksinen møt opp på glasshuset og ta med samtykkeskjema underskrevet av foresatte.

Timebestilling til den 07.02 er ikke nødvendig.

Er du redd for sprøyter sier du bare i fra til den som vaksinerer så hensyntas dette. 

Du kan og ha med deg noen om du ønsker det.

Link til samtykkeskjema: 

https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/samtykkeskjemaer/bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf