Dette er den digitale mappen, men om det ønskelig med en fysisk mappe, kan denne hentes på kommunen på servicetorget.