Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Tilpasset opplæring

Alle elever har rett til å få en skolegang som er tilpasset deres behov og potensial. Dette betyr at lærerne skal følge med på elevens utvikling, og skal gjøre tilpasninger gjennom hele skolegangen.

Beskrivelse

Noen elever lærer fort og trenger større bredde eller høyere vanskelighetsgrad enn de andre elevene. Andre elever trenger ekstra utviklingsstøtte i en periode eller innenfor noen fag. Det er skolens ansvar å følge med og følge opp slik at alle elever får utnyttet og utviklet sine evner. 

Det vanlige er at elevene får tilpasset sin opplæring innenfor fellesskapet i klasserommet og uten at det er nødvendig med særløsninger. Noen av tilpasningene som lærerne vil vurdere er:

Intensiv opplæring
For elever som går i 1. til 4. trinn, vil skolen følge med på progresjonen i lesing, skriving og regning. Fordi disse ferdighetene er så grunnleggende for videre læring i skoleløpet, kan skolen sette inn såkalt intensiv opplæring i lesing, skriving eller regning, for elever som trenger det.

Fritak fra deler av opplæringen
Elever som lærer raskere enn gjennomsnittet, kan i noen tilfeller ha utbytte av å hoppe over et trinn eller ta fag på et høyere trinn. Dette er i så fall noe som skolen skal vurdere sammen med en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten, og med samtykke fra foreldrene.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Dette er lovpålagte tjenester. Se spesielt
Opplæringslova § 11-1, § 11-2, § 11-3 og § 28-1.

Ny opplæringslov

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tilpasninger og tiltak som skolen gjør for at alle elever skal få et tilfredsstillende utbytte av undervisningen, er ikke noe som foreldre kan søke om, da det er del av skolens oppdrag og faglige skjønn.

Hvis du ønsker tilpasninger for ditt barn, kan du kontakte skolen. 

Klagemulighet

Individuelt tilpasset opplæring er en plikt skolen har, men det er ikke noe foreldre kan søke om, og det er derfor heller ingen klagemulighet. Hvis du mener at barnet ditt ikke har tilfredsstillende utbytte av undervisningen som gis, kan du klage på det. Du klager ved å be om en samtale med barnets lærer eller rektor.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 18:22