Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Ulykkesforsikring for elever i grunnskolen

Hvis ditt barn skader seg på skolen i skoletiden, skal dere få dekket alle utgifter dere har som følge av skaden.

Beskrivelse

Skader som blir dekket av skolens ulykkesforsikring er for eksempel tannskader, brannskader eller hodeskader. Utgiftene som blir dekket vil da være utgifter til behandling og reiseutgifter til lege og sykehus.

Målgruppe

Foreldre til elever i grunnskolen.

Kriterier/vilkår

Alle utgifter som dekkes av forsikringen til skolen må dokumenteres. Det er ikke et krav at  skolens ulykkesforsikring gjelder når eleven er på leksehjelpordningen, skolefritidsordningen eller på kulturskolen. Sjekk dette med skolen din.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt
Opplæringslova § 28-8.

Forsikringsavtaleloven
Forvaltningsloven
Ny opplæringslov

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 17:19