Vardø kommune ønsker tilbud på leie av båt med skipper/veileder
for gjennomføring av ungdomsfiske 2022

• Ønsket fiske er 5 dager i uken i 6 uker, innenfor perioden*
20. juni - 19. august, med fleksibilitet for værforhold.
• Det skal fiskes med jukse og line.
• Det skal kompenseres for landligge grunnet teknisk feil.
• Båt og utstyr skal være i forskriftsmessig stand.
• Det kreves politiattest for skipper/veileder.

Tilbudet skal inkludere følgende:
1) Pris for leie av båt med skipper/veileder, inkl. drivstoff
2) Antall ungdommer det er kapasitet til
3) Aktuelt tidsrom
4) Opplysninger om fartøyet
5) Opplysninger om skipper/veileder (CV, referanser)
6) Planlegging og organisering

Skriftlig tilbud sendes postmottak@vardo.kommune.no innen 2. mai 2022.

Tilbudene blir vurdert ut fra pris, båt og skipper/veileders erfaring.

Vardø kommune forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud, samt å avlyse konkurransen, dersom det foreligger saklig grunn.

Ungdom som ønsker å delta i ordningen kan søke når båt og skipper er på plass. Annonsering og utlysning for dette kommer snart på kommunens nettside og Facebookside.

*) Denne perioden kan bli noe justert, avhengig av hva som oppgis i den kommende Forskrift om ungdoms rett til å delta i fisket 2022 (ungdomsfiskeordningen)