• Ønsket fiske er 5 dager i uken i 6 uker, innenfor perioden * 1. juli-15. august, med fleksibilitet for værforhold.
• Det skal fiskes med jukse og line.
• Krabbefiske må eventuelt avtales og søkes om i tillegg.
• Det skal kompenseres for landligge grunnet teknisk feil.
• Båt og utstyr skal være i forskriftsmessig stand.
• Det kreves politiattest for skipper/veileder.
• Fartøyinstruks og sikkerhetsutstyr med godkjenning fra 2023 eller senere. 
 
Tilbudet skal inkludere følgende:
1) Pris for leie av båt med skipper/veileder, inkl. drivstoff
2) Antall ungdommer det er kapasitet til
3) Aktuelt tidsrom
4) Opplysninger om fartøyet
5) Opplysninger om skipper/veileder (CV, referanser)
6) Planlegging og organisering
 
Skriftlig tilbud sendes postmottak@vardo.kommune.no innen 31. mai 2024.
 
Tilbudene blir vurdert ut fra pris, båt og skipper/veileders erfaring.
 
Vardø kommune forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud, samt å avlyse konkurransen, dersom det foreligger saklig grunn.
 
Ungdom som ønsker å delta i ordningen kan søke når båt og skipper er på plass. Annonsering og utlysning for dette kommer snart på kommunens nettside og Facebookside.
 
*) Denne perioden kan bli noe justert, avhengig av hva som oppgis i den kommende Forskrift om ungdoms rett til å delta i fisket 2024 (ungdomsfiskeordningen)