I Vardø kommune har vi ennå ikke startet vaksineringen i disse gruppene.

Når vi starter å vaksinere personer under 65 år som ikke har underliggende sykdommer vil intervallet mellom 1. og 2. vaksinedose bli økt til 12 uker.  De dette gjelder vil da få beskjed om dette.  

Øvrige intervaller: 

6 uker for personer over 65 år og andre med underliggende sykdom

3 uker for immunsupprimerte og personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Du vil få beksjed av kommunen når du skal ha dose 2.