Fra 17. juni til og med 16. september vil miljøstasjonen være åpen på
onsdager fra 15:00 18:00.
"Tenk miljø lever avfallet ditt på miljøstasjon"

Ordinær åpning som før:

Tirsdager kl 09.00 15.00
Torsdager kl 12.00 18.00

Husk blanke avfallssekker ved levering av avfall på miljøstasjonen