Oppfriskningsdose anbefales til gjelder for gruppene: 

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre
  • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
  • Gravide i 2. og 3. trimester

Dette vil for de fleste være dose 4, men for enkelte med alvorlig svekket immunforsvar vil det være dose 5. Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum 4 måneder.

 

Vaksinering etter gjennomgått Covid 19 infeksjon er anbefalt 3-4 mnd etter tilfriskning, men kan fortsatt tilbys minimum 3 uker etter tilfriskning for personer som ønsker det.

Ny kunnskap tilsier at en BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger.

Det er mulig å ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine