Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

  • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere
  • Personer 65-74 år
  • Personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19
  • Ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Gravide i 2. og 3. trimester

 

Vaksinering etter gjennomgått Covid 19 infeksjon er anbefalt 3-4 mnd etter tilfriskning, men kan fortsatt tilbys minimum 3 uker etter tilfriskning for personer som ønsker det.

Ny kunnskap tilsier at en BA.1 infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger.