Selv om det er få ungdommer som blir alvorlig syke av koronaviruset, er det en del smitte blant 16-17-åringer. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet. Redusert smittespredning er nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge under pandemien.

Aldersgruppen 16 og 17 år vil være prioritert etter den voksne befolkning over 18 år. For Vardø sin del har alle over 18 år fått tilbud om dose 1. Vi vil dermed i løpet av september gå i gang med å tilby vaksine til 16- og 17 åringer. Denne gruppen vaksineres med et intervall på 8-12 uker mellom dose 1 og 2.

De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det foreligge samtykke fra begge foresatte. 

Denne aldersgruppen vil få tilbud om en mRNA vaksine BioNTech/Pfizer (Comirnaty) eller Moderna (Spikevax). For Vardø sin del har vi til nå informasjon om at vi får  BioNTech/Pfizer (Comirnaty), som er den vaksinen vi har vaksinert med under hele perioden. 

16- og 17 åringer vil bli kontaktet av kommunen på lik linje som de over 18 år. Dere kan og sende SMS til telefon nr 467 43041 for å melde dere til vaksinering. Der det er behov for samtykke fra foreldre vil kommunen innhente det. 

Kommunen tilbyr og vaksine til borteboer elever som går på skole i Vardø.

Det er avklart med Vardø videregående at det ikke blir fraværsføring for fravær i forbindelse med å få satt vaksinen.