Vaksine2

Kontakt

Vardø kommune vil ta kontakt med alle som skal ha vaksinen. Dette skjer ukentlig når vi vet hvor mange doser vi får. Alle vil bli satt opp på vaksinetime og dette må bekreftes fra hver enkelt. Det er viktig at folk tar telefonen når det ringer, selv om det er fra et ukjent nummer. Du trenger ikke selv å bestille deg time.

Prioriteringsrekkefølge

Pr nå gjelder følgende prioriteringsrekkefølge i påvente av tilstrekkelig antall vaksinedoser:

 1. Beboere i sykehjem 
 2. Alder 85 år og eldre 
 3. Alder 75-84 år  
 4. Alder 65-74 år og  
  Enkelte personer med høy risiko 18-64 år.

Med høyrisiko menes personer med:

 • Organtransplantasjon 
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Immunsvikt  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)  
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon  
 1. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand  
 2. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand  
 3. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand 

Med underliggende sykdom menes personer med:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere  
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 1. Alder 55-64 år  
 2. Alder 45-54 år 

Utvalgte helsepersonell grupper kan få 20 % av dosene som kommer til kommunen.