Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Valg til kommunestyret og fylkestinget

Kommunestyret og fylkestinget holder valg hvert fjerde år. Siste kommunevalg var i 2023. Neste kommunevalg blir i 2027.

Ved å stemme er du med på å påvirke din hverdag og ditt lokalsamfunn.

Beskrivelse

Hvem som kan stemme

 • Norske statsborgere som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
 • Statsborgere i andre nordiske land som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 • Øvrige utenlandske statsborgere som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Hvordan å stemme

Du vil få tilsendt et valgkort. På valgkortet finner du informasjon om åpningstider og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere for deg å stemme dersom du har det med. Husk legitimasjon!
 
Gyldig legitimasjon
Du må legitimere deg når du skal avgi stemme. Gyldig legitimasjon kan være:
 • Pass - utgått pass aksepteres også
 • Førerkort - inkludert digitalt førerkort i app
 • Bankkort med bilde
 • Nasjonalt ID-kort
Når du skal stemme:
 • Ta den stemmeseddelen du vil bruke.
 • Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen (se veiledning på valg.no)
 • Brett sammen stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut! Da kan ingen se hva du stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt eller annet omslag fordi stemmeseddelen skal stemples.
 • Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen.
 • Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent. Dersom du avgir stemme til flere valg (eks ved lokal- og fylkestingsvalg)- husk at alle stemmesedlene må stemples!
 • Legg selv den stemplede stemmeseddelen i urnen.

Hvor du kan stemme

I valglokalene
Finn valglokalene på kommunens nettsider.
 
Hjemmefra
Hvis du på grunn av sykdom eller annet ikke kan stemme i et av valglokalene, kan du søke om å stemme hjemmefra. Ta kontakt med oss i administrasjonen så hjelper vi deg videre. 
 
På institusjon
Er du beboer, ansatt eller pårørende kan du delta i forhåndsstemmingen på institusjon. Ta kontakt med resepsjonen på institusjonen for å vite nøyaktig tidspunkt.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Tjenesten oppdatert: 22.05.2024 16:17