Webinar i kystsoneplanarbeidet for Varanger. Troms og Finnmark fylkeskommune ved prosjektet «Kystplan Finnmark» inviteres som observatører til planarbeidet.

Tid og sted: 2. februar 2021 kl. 09.00–12.00. Gjennomføres som direktesending i Microsoft Teams

–> Lenke til nettmøtet

PROGRAM:

Kl. 09.00–09.10: Innledning og velkomst v/styringsgruppeleder Sigurd Richardsen (Vadsø kommune)

Kl. 09.10–09.40: Jofrid Skardhamar «Strøm og sirkulasjon i Varangerfjorden»

Kl. 09.40–09.50: Spørsmål og svar

Kl. 09.50–10.20: Terje van der Meeren «Kysttorsken, bestander og økologi med vekt på kystsonen»

Kl. 10.20–10.30: Spørsmål og svar

Kl. 10.30–11.00: Vidar Wennevik «Villaksen – status, beskatning og trusler»

Kl. 11.00–11.10: Spørsmål og svar

Kl. 11.10–11.40: Jan H. Sundet «Kongekrabbe i Varangerfjorden – tilstand og påvirkning»

Kl. 11.40–11.50: Spørsmål og svar

Kl. 11.50–12.00: Avrunding v/styringsgruppeleder Sigurd Richardsen