Vardø havn KF er et kommunalt foretak som skal ivareta de forvaltnings- og forretningsmessige oppgaver Vardø kommune har etter havne- og farvannsloven. Foretaket skal bidra til en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med skipstrafikken og annen bruk av kommunens sjøområder. Vardø havn KF forvalter kaianlegg med tilhørende bygninger, arealer og utstyr i Vardø, Svartnes og Kiberg. Foretaket eier M/S Hornøya.

For mer informasjon om stillingen se her