Treninger og øvelser må skje innfor gjeldene retningslinjer.

Deltagelse i flere ulike aktiviteter:

Noen deltagere driver med flere ulike organiserte fritidsaktiviteter parallelt og deltar i flere grupper per uke. For å begrense antall nærkontakter, bør man vurdere å begrense antall ulike aktiviteter per uke. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme fritidsaktivitet også begrenses. 

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veiler-smittevern-for-musikkovelser#top

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/?term=&h=1