Vardø kommune åpner følgende scooterløype:

Løype 8: Fra Skytterelva langs Hamningbergvegen/ fylkesvei 8100, Smelrorkrysset til Båtsfjord kommune ved Segelodden.

Enhetsleder TNPK