Vardø Formannskap vedtok budsjett og økonomiplan i møte 12.10.2020.

Budsjettet skal endelig vedtas av Vardø Bystyre 29.10.2020.

Tilbakemeldinger på budsjett forslaget kan sendes til postmottak@vardo.kommune.no innen 28.10.2020.