Kommunen følger de nasjonale tiltakene fra 27.05.21. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/ 

Skolene og barnehagene er på grønt nivå.

Kommuneoverlegen overvåker situasjonen nøye og kommer med informasjon dersom det blir noen endringer på status i forhold til smittede.

  • Husk god hånd- og hoste hygiene.
  • Begrens antall nærkontakter
  • Ha lav terskel for testing
  • Unngå kontakt med andre dersom du har symptomer på Covid 19, eller du tror du kan ha vært utsatt for smitte.