Kommuneoverlegen overvåker situasjonen nøye og kommer med informasjon dersom det blir noen endringer på status i forhold til smittede.

  • Husk god hånd- og hoste hygiene.
  • Begrens antall nærkontakter
  • Ha lav terskel for testing
  • Unngå kontakt med andre dersom du har symptomer på Covid 19, eller du tror du kan ha vært utsatt for smitte.