• Søkerne må ha bilsertifikat
  • Arbeidsperioden starter den 3.juni 2020 og avsluttes den 14.august 2020
  • Arbeidsoppgaver: vedlikehold av 1000.årsstien
  • Ungdom i alderen 18 – 21. år vil bli foretrukket, dette for å gi arbeidserfaring til disse
  • Det vil bli gitt opplæring i bruk av utstyr m.v.
  • Vardø kommune avd. uteseksjon sine arbeidsantrekk / arbeidsklær skal benyttes

 

Søknadsfrist for stillingene settes til 1.juni 2020 .

Søknaden kan sendes på mail til:

postmottak@vardo.kommune.no

eller leveres skriftlig på Vardø kommune, Rådhuset, innen den oppgitte fristen.

 

De som ansettes vil bli kontaktet den 2.juni med tanke på oppstart i jobben 3.juni 2020.

Eventuelle spørsmål, kontakt Roy Hosen ved uteseksjon på teknisk avdeling eller

Rolf Bakken ved Vardø kommune, kulturavdelingen.