Tirsdag 1.mars har Statsforvalteren kalt inn alle kommuner til et møte for å oppdatere kommunene på situasjonsbildet. Statsforvalteren følger situasjonen tett og videreformidler relevant informasjon til kommunen. Selv om situasjonen er dramatisk, er det ingen endring i trusselbildet for nordområdene. Dette har regjeringen og Forsvaret vært tydelige på. Det er også økt årvåkenhet fra Forsvaret på grunn av angrepet.

Den pågående situasjonen i Ukraina er noe som påvirker oss alle på en eller annen måte. Det er mange som er bekymret i den situasjonen som har oppstått. Det er mange som føler utrygghet. Og det er helt forståelig.

Vi får inn mange spørsmål om tilfluktsrom. De offentlige tilfluktsrommene i kommunen er på Vardø hotell, og på Vardø helsesenter. Vi kartlegger også øvrige tilfluktsrom i kommunen. Det er også kommet spørsmål om jod-tabletter. Kommunen har jod-tabletter på lager ute i enhetene, og kommunen har systemer for utdeling av disse.

Dette er en ny situasjon også for Vardø kommune. Kommunen har på plass gode beredskapsplaner. Vi ønsker å være i forkant og går nå igjennom og oppdaterer våre beredskaps- og forsyningsplaner. Vi kartlegger våre ressurser, og sjekker og oppdaterer våre lagre og beholdninger av beredskapsmateriell. I tillegg rydder vi våre beredskapsrom og -utstyr. I løpet av kommende uke vil administrasjonen sørge for at det er oppdatert og korrekt informasjon på kommunens hjemmeside omkring beredskapsplaner og generell informasjon til våre innbyggere.

Det er viktig å understreke at dette ikke er på bakgrunn av nye opplysninger som har kommet, dette er kun føre-var-tiltak som vi iverksetter. Vardø kommune har ingen annen informasjon enn det som fremkommer fra nasjonale myndigheter.

Vi håper på en rask avklaring og nedskalering av den spente situasjonen.