Eksempel:

Hans Hansen, Vardøveien 1 A, månedlig

Sendes til:

SMS:    467 43 041

Epost:  hanne.frantzen@vardo.kommune.no

De som ikke ønsker endring, blir liggende inne med kvartalsvis fakturering og vil ikke ha muligheten til å endre til månedlig før deres neste termin, endringsfrist 15. i måneden før neste termin.

Eiendommer med et lavt årlig beløp (<4.200) vil ikke bli tilbudt månedlig fakturering, og vil fortsette med fakturering per kvartal ut år 2022.

Fra og med år 2023 vil kommunen tilby årlig fakturering.
Eiendommer med et lavt årlig (<4.200) beløp vil bli lagt over på årlig fakturering fra og med 2023.