Iht. Motorferdsellovens §4a og Motorferdselforskriften §4a varsles det herved om høring og offentlig ettersyn av Forskrift om snøskuterløyper, Vardø kommune.

Forskrift om rekreasjonsløyper med snøscooter, Vardø kommune.PDF

Snøskuterløype Vardø kommune 251273_1_0 295694_1_0.pdf

Annonse planoppstart scooter.pdf

Kartlegging av friluftsområder_områdetype.PDF

Planprogram.PDF

Prosessrapport_Friluftskartlegging 295690_1_0.pdf

Registrering av friluftsomåder

 

Merknader bes sendt skriftlig til Vardø kommune på postmottak@vardo.kommune.no innen  24.12.2021.