Vardø er en spennende by med ressurssterke innbyggere fra mange land.
Vi er alle forskjellige, men vi alle må kunne snakke samme språk.
I og med at Vardø og Kiberg er i Norge, ønsker vi at alle kan snakke og forstå språket vårt.

Hvis du bør lære norsk er du velkommen til Voksenopplæringa i Vardø:
Vi har lokalene våre på Vardø Skole,
Vi gir tilbud om norsk – og samfunnsfagundervisning 4 dager pr uke.
Fra 20 august 2020 ønsker nye og gamle kursdeltagere velkommen til våre nye, trivelige klasserom. (inngang fra Søndre Langgt.) 

Åpningstider:

Mandager: 15.30 – 21.30
16.30 – 18.30:
Nybegynnere, Alfa/A1-nivå

19.00 – 21.00:
 A1/A2- nivå

Tirsdager: 15.30 – 21.30.
16.30 – 18.30:
Samfunnsfag – for alle som vil ta samfunnskunnskaps – og statsborgerprøven.

19.00 – 21.00:
A2/B1 – nivå.

Det koster kr. 50,-pr. undervisningstime på Voksenopplæringa i Vardø.
Altså 100 kr, pr. ettermiddag.

Vi bruker læreverket GOD I NORSK, som gir deg gode muligheter til å studere hjemme og på PC/ I-Pad, for så å få oppfølging på skolen.
Voksenopplæringen har også egne Facebook-sider der du finner mange tips og lenker som hjelper deg til å lære norsk på en god måte.  

Onsdager: 08.30 – 15.30 Undervisning på alle nivå for flyktninger og familiegjenforente
Torsdager: 08.30 – 15.00 - Undervisning på alle nivå for flyktninger og familiegjenforente
Hvis du har anledning til å lære norsk på formiddagen, er du velkommen til oss disse dagene.
 

Samfunnsfag

Vi planlegger også å gjennomføre et nytt 50 timers samfunnfagkurs på Voksenopplæringa.
Vanligvis tilbys de 50 timene sammen med de inntil 550 timene som tilbys i obligatorisk norskopplæring.

For dere som vil ta Samfunnsfagsprøven på morsmål eller norsk – eller statsborgerprøven - i Vadsø i løpet av høsten 2020, tilbyr vi 2 timer pr uke med spesifikk samfunnsfagundervisning jfr. www.samfunnskunnskap.no

.
Det koster kr. 50,-pr. undervisningstime på Voksenopplæringa i Vardø.
Altså 100 kr, pr. ettermiddag.

Hvis du vil begynne hos oss, enten for å lære norsk eller ta samfunnskunnskapsprøven/statsborgerprøven,
kan du ta kontakt med Inspektør på Vardø Skole,
Liane Eines på tel: 78 94 33 51 eller 40 72 23 41 før 24. juni eller etter 10.august.
Du melder deg på hos henne.

Hvis du har spørsmål om norskkursene kan du ta kontakt med språklærer på Voksenopplæringa,
Merete Rasmussen Gusdal på tel: 78 94 33 72 eller
41 63 10 02 - 41 før 24. juni eller etter 10.august.

Alle fremmedspråklige i Vardø og Kiberg er velkommen til oss.
Vi hjelper dere å lære norsk!