Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Vurderinger og karakterer i grunnskolen

På barneskolen skal elevene få vurdering i fagene uten karakterer. På ungdomsskolen vil elevene få vurdering med karakterer.

Beskrivelse

Som elev i barneskolen vil du få individuelle vurderinger i alle fag. Vurderingene kan bestå av underveisvurderinger og sluttvurderinger. Selv om det ikke blir gitt karakterer, vil du få vite hvordan eleven ligger an i å nå kompetansemålene i læreplanen.

I ungdomsskolen kan en sluttvurdering være standpunktkarakter eller vitnemål.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Lover

Dette er en lovpålagt oppgave for skolen. Se spesielt
Opplæringslova § 2-3.

Ny opplæringslov

Klagemulighet

Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Skolen skal informere både deg og foreldrene dine om klageretten og klagefristen. Hvis du trenger det, skal skolen hjelpe deg å klage.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 17:19