Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. juni:

Fugleinfluensa

Det er kjent blant befolkning at fugleinfluensa har kommet blant fugler i Vardø kommune. Kommuneover... Les mer
A A A

Bestemmelser for gravferd i Vardø sokn 18.05.-14.juni 2020

Denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Følgende bestemmelser er administrativt bestemt av kirkevergen i Vardø i samråd og dialog med anbefalinger fra FHI og lokal helsemyndighet og er gjeldene fra dags dato frem til nærmere info blir gitt. Endringer med rød skrift

 • Begravelser gjennomføres fra Vardø kirke, Steglnes kapell og Kiberg bedehus
 • Antall deltakere er fastsatt til: Vardø kirke - maks 50 pluss ansatte, , Steglnes kapell max 15 pluss ansatte og Kiberg bedehus max 20 pluss ansatte. Dette tallet kan bli justert fortløpende i samråd med kommuneoverlegen.
 • De som deltar i gravferden skal sitte spredt i lokalet (1 meters avstand) og ikke håndhilse eller klemme hverandre.
 • Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges
 • Vi anmoder begravelsesbyråene om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak.
 • Gravferden avsluttes med jordpåkastelse i inne. Familie (maks 4 eller etter avtale med gravferdsmyndigheten i Vardø) bærer kisten til graven for senking og graven lukkes.
 • Resten av gravfølget kan følge med ut på kirkegården, og observere på avstand, men ikke bli med til selve graven
 • Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en ordinær seremoni, er det andre alternative muligheter som urnebegravelse etter kremasjon. Denne kan gjennomføres når det er mulig og senest innen 6 måneder, fristen på 6 måneder kan utvides ved behov.
 • Det er bestemt at livestreaming fra seremonier opphører 1.juni og vi har følgende retningslinjer:
  • Det gjøres en avtale om livestreaming med prest i forkant av seremonien.
  • Byrå eller pårørende har selv ansvar for den teknologiske løsningen.
  • Livestreamingen skal vise færrest mulig personer i lokalet og skal kun vise alterområdet.

Til informasjon for deltakere

- I henhold til forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19 forskriften) § 13, er vi pålagt å føre oversikt over hvem som deltar på åpne arrangement i Vardø sokn. Dette for at helsemyndighetene skal kunne gjennomføre eventuell smitteoppsporing. 
-Du vil derfor ved inngangen til våre kirkebygg bli forespurt om navn og telefon nummer av en ansatt eller frivillig i menigheten. Etter endt arrangement legges oversikt over deltakere i en lukket konvolutt og oppbevares på menighetskontoret.
-Listen oppbevares i 10 dager i en safe og vil deretter destrueres.
-Listen kan innenfor de 10 dager utleveres til helsemyndighetene ved behov for smitteoppsporing. 

-Vardø kirkelige fellesråd vil på forhånd takke alle som er aktive i arbeidet med smittevern og samarbeider med oss om dette.

 

Gunn Jøran Farstad

Kirkevergen i Vardø, Mobil: 94 78 19 86

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
Vardø Kirke

Bernt Otto Moum

Publisert