Garasje plan tegning plassering
Garasjen skal plasser ved Vardø Sykehjem som merket med grønt på bildet.

Grunn arbeid

Vardø kommune ønsker en isolert plate på mark, støpt i armert betong som grunnmur/gulv på grunn for garasje med kantforsterkning.  Grunnmuren må være løftet minimum 30 cm over terrenget. Påkjøring til garasjen skal ha maksimalt 5 % helning. Gulvet skal være behandlet. Gulvet skal drenere vann fra bilene ut av garasjen. Det skal legges klart for sluk i garasjen med avløp ut for fremtidig bruk.

Garasje plan tegning

Krav til garasjen

 • Garasjeportene skal være isolert
 • Det skal være fjernstyrte portåpnere til alle portene. Det skal være åpnere både for å ha i bilene samt mulighet for åpning inne fra garasjen
 • Portene skal være minimum være 250 cm brede og 200 cm høye
 • Det skal være god plass til 3 biler (200 X 480 cm)
 • Det skal være plass til lagring av dekk o.l. til bilene i garasjen
 • Garasjen skal være uisolert men klargjort/forberedt på fremtidig isolering
 • Det skal være dør/dører inn til garasjen. Døren(e) skal ha elektronisk kodelås (eks. Yale  Doorman)
 • Det skal være takrenner og nedløp fra taket
 • Det skal være normal takhøyde inne i garasjen (240 cm)

Elektro

 • Det skal være strøm til garasjen. Det skal være lys i tak og strømpunkter til garasjeporter + 3 ekstra dobbeltkontakter. Strøm kan legges fra sykehjemmet
 • Det skal legges varmekabler under portene i minimum bredde 50 cm. Varmekablene skal ha egne brytere.
 • Det skal være lagt frem strømkabel til garasjen som skal levere strøm til 3 stk ladestasjoner for elbiler. Den enkelte ladestasjon skal kunne levere 22Kw på 3 fase.  Easee ladestasjoner foretrekkes. Strøm kan legges fra sykehjemmet.

Levering

Garasjen skal leveres ferdig montert inkludert alt grunnarbeid på angitt plass. Vardø kommune ønsker overlevering av garasjen senest 1.11.2020.

Pris på elektroarbeid kan prises separat (egen leveranse).

Byggesøknad

Leverandør skal bistå Vardø kommune med alle dokumenter til byggesøknad.

Opsjoner

 • Utvidelse av garasjen med en ekstra bilplass inkludert utvidelse av plate på mark
 • Isolering av hele garasjen
 • Isolering av en bilplass i garasjen
 • elBil lader ferdig montert
 • Sluk med avløp

Forbehold

Vardø kommune tar forbehold om endelig godkjenning av Vardø Bystyre.

Vardø kommune tar forbehold om at alle tilbud kan avvises.

Evaluering

 • Pris 60 %
 • Kvalitet 20 %
  • Materiell beskrivelser
  • Tegninger
 • Leveranse 20%
  • Plan for levering (Prosjektplan/tidsplan)
  • Referanse fra tidligere leveranser