I dag 22.10.20 er det fremdeles påvist 3 personer smittet med Covid 19.

De som er blitt kartlagt som nærkontakter til smittede er allerede kontaktet og satt i karantene. Smittesporing pågår, og eventuelle nye oppdagede tilfeller av nærkontakt vil bli kontaktet av kommunen.

Da situasjonen ennå er uavklart siden vi ikke har fått svar på alle tester, anbefaler vi på det sterkeste at planlagte offentlige arrangement utsettes i første omgang en uke.

Sykehjemmet stenges for besøkende i en uke, til og med onsdag 28.10.20. Ny vurdering foretas da.

Andre tjenester som skole, barnehage og legetjenester går som normalt.

Den planlagte vaksineringen av sesong influensa går som normalt, da det er planlagt gode smitteverntiltak rundt dette. Man vurderer det som viktig at risikogrupper får influensavaksine.

Kommunen har satt kriseledelse og eventuelle andre tiltak vurderes fortløpende.

Kommunen har ennå god testkapasitet.

Det er viktig at alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, tar kontakt med kommunen på tlf 41298639 for å avtale tidspunkt for test for Covid-19. 

Covid 19 telefonen betjenes i tidspunktet 12:00-14:00. 

Utenom dette tidspunkt kan man sende SMS.

Personer som har symptomer som kan skyldes Covid-19, skal holde seg hjemme. Ved behov for helsehjelp skal du kontakte lege på telefon 116117. 

Ikke møt opp på legekontoret. Ved behov for akutt helsehjelp ring 113.

Andre spørsmål rundt Covid 19 kan gjøres ved henvendelse til e-post: covid19@vardo.kommune.no  eller til servicetorget på tlf 78943300.

For å stanse spredning av Covid-19 er det viktig at alle følger smittevernrådene: