Telefonnummer til avdelingene

Avd. Nordlyset 40 55 79 40  
Avd. Storebjørn 40 55 09 61 
Avd. Pluto 40 55 11 54  
Avd. Lillebjørn 40 60 56 65 
Avd. Tellus 40 76 99 40
Styrer  92 27 92 94 

Informasjon

  • Eierform: Kommunal
  • Antall barn:52 barn
  • Alder:1 - 5 år
  • Type:Ordinær barnehage
  • Kontaktinformasjon:
  • Åpningstid:06:45 - 16:15
  • Kostpenger: 320 kr
  • Leke- og oppholdsareal per barn: 11.5 m²totalt: 600 m²