Regler for karantene

Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn etter siste kontakt med en som er påvist smittet.

Eller du begynne å telle 10 døgn i smittekarantene når personen du bor med har vært 4 døgn i isolasjon. Det betyr at den totale karantenetiden blir 14 døgn. Du kan ta en PCR-test etter 11 døgn (4 + 7) og avslutte smittekarantene hvis den er negativ.

Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager.

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, men ikke har symptomer skal isolere seg i 6 døgn beregnet fra tidspunktet test med positivt resultat for SARS-CoV-2 ble avlagt.

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og har symptomer skal isolere seg i minimum 6 døgn fra symptomene startet.

Isoleringen skal ikke avbrytes før personen har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin.

 

Unntak fra karantenereglene:

Smittekarantene gjelder ikke for følgende personer: 

  • De som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato
  • De som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten med en som er påvist smittet
  • De som er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede.

Personer i smittekarantene gå ut av karantene ved negativ PCR-test på døgn 7 etter nærkontakt. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kan nå også antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell og selvtest benyttes for å teste seg ut av smittekarantene på døgn 7.

 Se også https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/smittekarantene-og-isolasjon-sporsmal-og-svar/id2891647/ for mer informasjon