I starten av pandemien var det lite kunnskap om viruset, og vi hadde scenario i Vardø på 90 syke samtidig som ville trenge helsehjelp. Dette var langt over det helsetjenesten ville hatt kapasitet til. I tillegg var det ingen tilgjengelige vaksiner. Dette har medført at kommunen hadde mange forskjellige tiltak, bl.a. stenging av kommunegrense.

Nå 21 måneder siden pandemien startet vet vi mer om Covid19 viruset, vi har god vaksinedekning spesielt blant de som er i risikogruppen. Det setter oss i en helt annen situasjon og samfunnet tåler en del smitte.

Dagens smittesituasjon i Vardø er oversiktlig og gir ikke grunnlag for ytterlige lokale tiltak utover de nasjonale som trer i kraft natt til 09.12. Men med den nye omikron varianten som man forventer vil ta over for delta varianten, er det grunn til å være på vakt å overvåke situasjonen nøye. Lokale tiltak vil bli satt i gang hurtig dersom det blir nødvendig. Man håper at de siste nasjonale tiltakene som blant annet går på å begrense antall nærkontakter og innføring av «meteren» vil være med på å begrense hastigheten på smitte.

Barn og unge skal skjermes for inngripende tiltak. Det er viktig å beholde tilbud og aktivitet til barn og unge åpent lengst mulig. De tilbud til barn og unge som er lagt ned siste uka er gjort uten at man har rådført seg med kommuneoverlegen først. Pr i dag er det ikke grunnlag for å legge ned tilbud til barn og unge, og det er mange tiltak man kan gjøre før man velger å lukke tilbud til denne gruppen. Nasjonale retningslinjer er at barn og unge skal skjermes så lenge som mulig.

Tiltak som innføres for å begrense smitte økning er alltid inngripende og har bestandig store konsekvenser for hvert enkelt individ og samfunnet generelt, og det er derfor viktig at tiltak kommer på rett tidspunkt utfra faglige vurderinger og lokale forhold i kommunen.

Så vil jeg si noe om smittesporing. I starten av pandemien var det innført flere kontakt reduserende tiltak og det var av den grunnen enklere å smittespore da det var færre kontakter. Vi hadde ikke hurtigtester som man kunne tatt selv hjemme i påvente av svar fra UNN.  Nærkontakter var heller ikke kjent med hva man skulle gjøre, og kunnskapen hos befolkningen var ikke slik som den er i dag. Kommunen har fulgt opp alle smittede, og kontaktet alle nærkontakter. Etter gjenåpning av Norge høsten i år ble smittesporing justert, vi tok i bruk selvtester som befolkning kunne ta selv hjemme og varsle sine nærkontakter, samt bestille time til PCR test på Covid19 stasjon for å bekrefte positivt svar, og i påvente av dette måtte man isolere seg og teste hustandsmedlemmer. Det er klart at man måtte justere smittesporing etter gjenåpning grunnet ekstrem økning i reisevirksomhet. Dette var nasjonale retningslinjer og vi opplever at befolkningen var og er flinke til å gjøre akkurat det. Alle i Vardø har fått SMS fra kommunen med god informasjon fra FHI angående når tid man er nærkontakt og hva man skal gjøre dersom man er nærkontakt. Kommunen følger i dag de nasjonale retningslinjene i forhold til TISK, testing, isolasjon, smittesporing og karantene. Retningslinjene til FHI er nå som følger i forhold til smittesporing:

«Kommunene smittesporer husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Indeks eller dennes foresatte skal oppfordres til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

Andre kontakter rundt den smittede bør få informasjon om at det er påvist smitte i miljøet slik at de kan teste seg. Hvordan det er mest praktisk at denne informasjonen skal gis vil variere. Den kan gis av indeks, foresatte, en ansvarlig arrangør eller ved oppslag. Informasjon som bør gis til disse nærkontakter er:

  • Egenobservasjon av symptomer (i 10 døgn etter eksponering).
  • Lav terskel for test ved symptomer.
  • For uvaksinerte og delvaksinerte personer anbefales også testing så snart de er informert om at de har vært i nærkontakt med en person med påvist covid-19».

 

Det vi opplever når vi skal smittespore og prate med indeks person er at de allerede har varslet sine nærkontakter og vi ser at disse har bestilt seg time til PCR test. Da trenger ikke helse å bruke ytterligere ressurser på å gjøre samme jobben. Ved positive PCR test blir personen oppringt. Kommunen har alltid oversikt over smittelinjen der den er mulig å finne.

Nasjonale anbefalinger var at vi gikk tilbake til normal hverdag med økt beredskap. TISK regimet skulle nedtrappes, med mulighet for rask oppskalering. Dette har kommunen forholdt seg til og har hatt en periode redusert tilbudet på teststasjonen. Tilbudet er nå skalert opp igjen på grunn av økt smitte i kommunen.

Så er vi nylig kommet i en ny situasjon med omikron varianten. Det er ennå mye man ikke vet om denne virusvariant, men man forventer at denne etter hvert tar over og blir den dominerende varianten. Man antar at omikron smitter lettere og fortere både vaksinerte og uvaksinerte, men at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom, også mot omikron. Trusselen er stor da det vil bli flere med alvorlig sykdom siden flere blir smittet. Tiltak har først og fremst til hensikt å minske belastningen på helsevesenet. Det er viktig å bremse utbredelsen av omikron til man har mer informasjon om denne varianten. Det er ingen grunn til å tro at vi pr i dag har omikron varianten i vår kommune.

Det viktigste man nå kan gjøre er:

  • Hold deg hjemme dersom du er syk.
  • Test deg ved luftveissymptomer
  • God hoste- og håndhygiene
  • Begrens antall nærkontakter
  • Hold en meter avstand, og bruk munnbind der du ikke klarer å holde en meter
  • Og ikke minst vaksiner deg. Viktig å takke ja til vaksinen, også dose 3.

Om man følger tiltak og anbefalinger vil vi kunne gå en fin juletid i møte.

Hilsen kommuneoverlege

Igor Lovre