Det må foreligge samtykke fra begge foresatte på at barnet skal ha vaksinen.

Vaksinering av barn 5-11 år vil foregå på helsestasjonen.

Det er en egen barnevaksine fra Pfizer for barn 5-11 år.

Risikoen for å få alvorlig sykdom av Covid-19 er lav hos barn og fører sjelden til sykehusinnleggelser. Vaksinen vil ha en begrenset og kortvarig effekt mot å bli smittet av omikronvarianten, men beskytter mot alvorlig sykdom og sannsynligheten for å få alvorlige komplikasjoner reduseres.

 

Har du spørsmål om vaksinen kan du sende e-post til covid19@vardo.kommune.no så ringer vi deg opp.

Samtykkeskjema : https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/

Mer informasjon om barnevaksinering: https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/